Welkom bij Past to Present

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Past to Present is een bedrijf dat is gericht op Teambuilding en -ontwikkeling door middel van Edutainment. Past to Present is door ons, Theo Ebbers en Tonnie van Doorn, in 2021 opgericht. Theo is oprichter van Assurantiekantoor Ebbers. Hij is nog steeds verbonden aan Rikjo & Ebbers Verzekeringen en heeft de afgelopen 42 jaar kennis opgedaan op onder andere het gebied van management, teambuilding en leiderschap. Tonnie van Doorn is vanaf 2003 manager bij de gemeentelijke overheid. Hij heeft hier aan diverse afdelingen en teams leiding gegeven en doet dat nog steeds. Daarnaast is hij een de drie initiatiefnemers van Grateful Generation Tours (zie voor meer info www.gratefulgenerationtours.nl).

Zoals gezegd zijn wij samen Past to Present gestart. Door onze jarenlange ervaring in het management en door onze verschillende interesses, zagen wij dat er overeenkomsten maar ook verschillen zijn tussen hoe in het verleden beslissingen zijn genomen en hoe dat heden ten dage gebeurt. Ook zien wij parallellen tussen strategieën in het verleden en in het heden.

Doordat Tonnie al jaren actief is bij Grateful Generation Tours, is hij zeer bekend met operatie Market Garden. Deze operatie was de grootste luchtlandingsoperatie in de Tweede Wereldoorlog en is bij het grote publiek bekend geworden door de film “Een brug te ver”. Deze gewaagde operatie mislukte uiteindelijk en de lessen die hieruit geleerd konden worden zijn nog steeds actueel.

Met Past to Present wordt een dagprogramma aan teams / groepen aangeboden dat aandacht besteedt aan de historie van de genoemde operatie en de lessen die hieruit kunnen worden geleerd. Dit gebeurt door met authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog naar historische locaties te gaan in Groesbeek en omgeving en de verbinding tussen het heden en verleden te maken. Op de plaatsen wordt iets van operatie Market Garden verteld en zullen er (team)opdrachten moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar wat destijds het idee achter een opdracht of activiteit was. Vervolgens wordt aan het team een opdracht voorgelegd die in de geest van de beslissingen van de situatie van destijds moet worden uitgevoerd. Historische beslissingen door geallieerde leiders hadden destijds vaak grote gevolgen. We merken nadrukkelijk op dat wij op geen enkele wijze gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog willen verheerlijken, ter discussie willen stellen, bekritiseren of naspelen. Ons streven is om te laten zien dat er parallellen kunnen worden getrokken tussen beslissingen van toen en de wijze waarop beslissingen nu worden genomen. Dit doen we met oneindig veel respect en eerbied voor alle veteranen, ooggetuigen, etc. van toen en zullen er ook enige persoonlijke verhalen van toen worden gedeeld.

De opdrachten zijn verschillend van aard en dienen een verschillend doel waarbij tevens wordt gekeken naar de vraag vanuit het team. Op het einde van dag worden onder andere de volgende resultaten bereikt:

  • Meer inzicht van de individuele teamleden in zichzelf en hoe zien andere teamleden de verschillende individuen;
  • Meer inzicht in de wijze waarop beslissingen in een team worden genomen en welke rol eenieder daar in speelt;
  • Antwoord op de vraag of de juiste beslissingen ook altijd het meest logisch zijn.

………….en dit allemaal afgezet tegen de geschiedenis waardoor kennis wordt verkregen over onder andere:

  • Wat operatie Market Garden was;
  • Waarom deze operatie “een brug te ver” was;
  • Welke opvattingen er zijn over wat goed en fout ging tijdens operatie Market Garden.

Het monument van 82nd airborne divisie in Groesbeek luidt “Mission Accomplished”, zij hadden al hun doelen bereikt. Onze missie is geslaagd als teams beter met de verkregen kennis zich kunnen voorbereiden op de toekomst.

Uiteraard wordt er gedurende de dag voor versnaperingen gezorgd en wordt deze afgesloten met een gepast gezamenlijk diner. Benadrukt wordt dat met ons dagprogramma niet alleen kennis wordt ontwikkeld maar het zeker ook een bijzondere, originele en unieke ervaring zal zijn. Anders gezegd: het programma is educatief maar de invulling van de dag staat ook in het teken van entertainment, kortom Edutainment.

Ons prachtige logo vertelt eigenlijk alles…………….

De twee P’s geven het verleden (past) en heden (present) aan. De linker P is gespiegeld om te symboliseren dat het verleden als voorbeeld voor het heden kan dienen. De tussenliggende T vormt de verbinding, of beter gezegd de brug tussen het verleden en heden met daarbij ook een verwijzing naar “Een brug te ver” (nb dit begrip is een uitspraak die een van de bevelhebbers destijds zou hebben gedaan.) “Learn from the past” en “Prepare for the future” spreken voor zich. Kenners zullen zien dat het logo ook een eerbetoon is aan het logo van de beroemde 82nd airborne division die tijdens operatie Market Garden in Groesbeek en omgeving landde.

De komende periode zullen we meer bekend maken over het concept van ons nieuwe bedrijf en het programma dat we aanbieden. We zijn nu druk bezig om het dagprogramma verder te ontwikkelen. Ook zijn we een tweede (groter) voertuig uit 1942 aan het restaureren. We starten in zo spoedig mogelijk en zoals gezegd zullen we de komende tijd nadere info delen.

Tonnie van Doorn en Theo Ebbers

Voor nadere informatie, mail naar info@pasttopresent.nl