Past to Present

Learn from the past. Prepare for the future.

Een brug van het verleden naar het heden

Past to Present heeft een uniek concept ontwikkeld waarbij teambuilding en teamontwikkeling wordt gecombineerd met historisch besef in een bijzondere setting. Dit doen we door de geschiedenis van de grootste luchtlandingsoperatie in de Tweede Wereldoorlog op een bijzondere manier te begrijpen

Dit alles gebeurt op historische locaties en in de prachtige heuvelachtige en bosrijke omgeving van Groesbeek. Mede doordat we gebruik maken van originele voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog beleeft u de dag op een zeer bijzondere manier.

"Nothing chastens a planner more than the knowledge that he will have to carry out the plan."

Vrij vertaald: "Niets herinnert een planner meer aan zijn verantwoordelijkheid dan het besef dat hij het plan zelf moet uitvoeren."

James Gavin was de commandant van de 82nd Airborne Division tijdens operatie Market Garden.

Trainingselementen

Market Garden was tijdens de Tweede Wereldoorlog een gewaagde operatie om strategische bruggen te veroveren en een snelle opmars naar vijandelijk grondgebied te bewerkstelligen. Ondanks de moedige inspanningen liep het niet zoals gepland. Deze historische gebeurtenis biedt ons waardevolle inzichten die we kunnen toepassen op ons streven naar een hechter en effectiever team. Net zoals de geallieerde troepen destijds te maken kregen met uitdagingen en onvoorziene omstandigheden, worden we ook nu geconfronteerd met obstakels op onze weg naar succes. De operatie herinnert ons eraan dat flexibiliteit, communicatie en samenwerking cruciaal zijn voor een succesvolle actie. Deze ingrediënten hebben wij op een bijzondere wijze vertaald naar de onderstaande trainingselementen waarbij bewustwording centraal staat. Tijdens een dag met ons komen drie van de onderstaande elementen aan de orde. Twee zijn facultatief en de ‘uitdaging’ is standaard de afronding van de dag.

Gedragsstijlen

_____________
Gedragsstijlen beïnvloeden hoe teamleden denken en handelen.

Gedragsstijlen

Begrip van gedragsstijlen helpt bij effectieve teamvorming en het toewijzen van taken die aansluiten bij individuele sterke punten. Dit draagt bij aan een positieve teamdynamiek en prestaties. Wij maken gebruik van de DISC methodiek waarvoor wij gecertificeerd zijn.

Prioriteiten

_____________
Prioriteiten bepalen waar het team zijn energie op richt.

Prioriteiten

Een gedeeld begrip van prioriteiten helpt bij het stellen van doelen en het zorgen voor een gerichte inzet van middelen, wat cruciaal is voor effectief management en het bereiken van resultaten.

Leerzame beleving

_____________
Neem deel aan een educatieve excursie over operatie Market Garden.

Leerzame beleving

Deze ervaring biedt een diepgaande verbinding met het verleden, waardoor geschiedenis niet alleen wordt begrepen maar ook gevoeld wordt en je je bewust wordt van de uitdagingen van toen en nu.

Samenwerken

_____________
Samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken is essentieel voor teamwerk.

Samenwerken

Effectieve samenwerking bevordert synergie, idee-uitwisseling en het oplossen van problemen. Dit is van vitaal belang voor zowel teams als managers om productief te zijn.

Communicatie

_____________
Goede communicatie is de sleutel tot het begrijpen en uitdrukken van ideeën en informatie.

Communicatie

Duidelijke en open communicatie bevordert begrip en vermindert misverstanden. Het is van cruciaal belang voor teamcohesie en voor managers om effectief te leiden.

Uitdaging

_____________
Uitdagingen brengen kansen voor groei en verbetering.

Uitdaging

Het omarmen van uitdagingen en het leren omgaan met tegenslagen is belangrijk voor teamleden en managers om zich aan te passen en te evolueren in een steeds veranderende zakelijke omgeving.

We hebben de dochter van Generaal James M. Gavin gevraagd om een quote te geven op het initiatief van Past to Present vanuit haar vaders perspectief. Zij gaf aan: 'Remember, this was written at a time when making mistakes meant soldiers died, so he knew the costs."
He said "We have to keep trying to get better, even if we make mistakes. If we ever stop trying to get better and we stop making mistakes, then we are done for. We have to keep moving forward."
'Vergeet niet dat dit geschreven is in een tijd waarin het maken van fouten betekende dat soldaten stierven, dus hij kende de kosten.' Hij zei
"We moeten blijven proberen beter te worden, zelfs als we fouten maken. Als we ooit stoppen met proberen beter te worden en geen fouten meer maken, dan is het met ons gedaan. We moeten vooruit blijven gaan."
Dit sluit precies aan bij hetgeen wij beogen: Learn from the past, prepare for the future.

 

Edutainment

Edutainment is een samenvoeging van educatie en entertainment. Met ons edutainment concept maken deelnemers op een unieke wijze kennis met Market Garden en wat hier van geleerd kan worden. Dit doen we op een interactieve manier waarbij interessante informatie wordt verkregen over het eigen team die kan helpen bij de doorontwikkeling

Onze vier E's

Ons programma kent een viertal pijlers, de vier E’s.

Educatief – Wij willen dat deelnemers iets opsteken van het verleden, dit spiegelen aan het heden en van hieruit hun eigen team/bedrijf kunnen ontwikkelen richting toekomst.

Entertainend – Deelnemers kunnen nog lange tijd terugkijken op een mooie dag. Op deze wijze zal verkregen informatie lang in het geheugen blijven waardoor de opbrengst van een dag optimaal is.

Ervarend – Wij laten onze deelnemers op een zeer originele en unieke manier de dag beleven. Dit willen wij doen door op een aantal punten het verleden te laten ‘herleven’, bijvoorbeeld met behulp van authentieke WO II voertuigen.

Energiek – Ons concept draagt bij aan de vitaliteit van de deelnemers. Het programma voorziet gezonde beweging in de prachtige omgeving van Groesbeek en mentale ontspanning.

Wat ga je doen?

Wij bieden een gevarieerd dagprogramma aan dat wij met de opdrachtgever samenstellen. Het programma begint rond 08.30 en eindigt rond 17.45. Tijdens de dag bieden wij u een heerlijke lunch aan en wordt verder voor een drankje en een hapje gezorgd. In de ochtend doen we een activiteit en komt één van de trainingselementen aan de orde. Na de lunch komt een tweede trainingselement aan bod en we ronden af met een uitdaging. Wat dit allemaal precies betekent willen we graag een verrassing laten zijn. Uiteraard geven we de opdrachtgever meer details over de dag. 

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen

© Past to Present