DISC

DISC

De DISC-analyse onderzoekt hoe individuen hun basisstijl en response stijl toepassen. Deze tool is effectief om de communicatiestijl binnen een team te meten. Succesvolle individuen hebben vertrouwen in zichzelf, erkennen hun unieke sterke punten en onderschatten zichzelf niet. Ze zijn zich bewust van hun beperkingen en werken aan het overwinnen ervan. Ze begrijpen dat diversiteit in mensen een positieve invloed kan hebben, zolang deze verschillen worden gewaardeerd. Het begrijpen en niet als negatief beschouwen van verschillen is een onderzochte eigenschap die bewezen effectief is.

Onderzoek toont aan dat organisaties die de DISC-methode gebruiken, verbeteringen zien in effectieve communicatie, werktevredenheid, teamproductiviteit en harmonie op de werkvloer. Persoonlijke relaties verbeteren, het opbouwen van vertrouwen wordt eenvoudiger, en zowel zakelijke als persoonlijke interacties worden positief beïnvloed. Het gebruik van de DISC-methode resulteert in verminderde stress en bevordert een betere fysieke en mentale gezondheid. Wij willen met DISC teams meer bewust laten worden van hun gedragsstijl. 

In ons trainingselement ‘Gedragsstijlen’ staat de DISC methodiek centraal. Wij zijn officieel DISC gecertificeerd. Optioneel kan ervoor worden gekozen om volledige individuele DISC rapporten voor teamleden op te stellen. 

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen

© Past to Present